President:
Rafael Verdú Ripoll
Vicepresidents:
Gaspar Aracil Llorca
Vicente Ramón Sánchez
Secretària:
Verónica Verdú Pastor
Tresorera:
Eva Maria García Aracil
Alcalde de Festes:
M. Mercedes García Aracill
Vocals:
Adrián Martínez Moroeno
Manuel Martínez Pedraza
Paula Calderón Alcalde
Delegat Tiroter:
Gaspar Aracil Llorca