TÍTOL: COMENÇAMENTS

Començaments és el nom de la primera de les exposicions fotogràfiques que la comparsa Abencerrajes vol presentar a través de la pàgina web des d’enguany, que fem 70 anys, fins al proper 75é aniversari.

A través de les fotografies intentarem mostrar la història de la comparsa Abencerrajes de Mutxamel i com ha evolucionat amb el pas del temps.

Per aquest objectiu, la junta directiva de la Comparsa ha començat la recopilació d’arxius  fotogràfics, videogràfics i sonors que ajuden a configurar una base històrica fidedigna d’aquesta associació, col·laboració dels socis i sòcies.

Començaments, com ja hem assenyalat, és una sèrie de 18 imatges amb què pretenem mostrar  els inicis de la nostra comparsa, i on hem inclòs, en primer lloc,  una imatge de la ja desapareguda comparsa La Magenta, predecessora  segurament de la nostra, ja que alguns membres de l’actual comparsa Abencerrajes hi van pertànyer amb anterioritat.

En segon lloc, destaquem els carrers pels quals tenien lloc les desfilades, hui quasi irreconeixibles: el Ravalet, la plaça del Poble Nou,  el carrer Sant Vicent.

Hi segueixen, les primeres desfilades, dels primers caps batedors amb les muntures i vestits, que van ser els pioners de les primeres esquadres de negres en les nostres festes, i que, a causa de l’èxit que hi assoliren, durant molts d’anys esdevingueren l’estil de desfilar de la comparsa.

I com no, la participació de la dona com a cantinera des dels inicis de la comparsa.

Aquests són, doncs, els aspectes que hem volgut remarcar en aquesta primera exposició virtual, és a dir, ens hem centrat en el valor com a grup i no en persones concretes. Tot i això, hem inclòs una imatge a tall individual. Es tracta del perfil d’un fester vestit de moro que, encara que no ho podem afirmar, sembla que podria haver estat la font d’inspiració per al segon escut de la comparsa, ja que el primer estava format per una estrella de cinc puntes juntament amb la mitja lluna. És per aquest motiu  que l’hem inclosa en aquesta sèrie d’imatges.

Desitjar-vos, des de la junta directiva, que aquesta modesta exposició siga del vostre gust i que gaudiu de les imatges, en què segur reconeixereu els nostres predecessors.

Una cordial salutació a totes i tots i, en especial a tots els amants de les nostres festes i la nostra entitat.

fotos antiguas 339

fotos antiguas 133

fotos antiguas 122

fotos antiguas 040

fotos antiguas 053

fotos antiguas 278

fotos antiguas 036

fotos antiguas 001

fotos antiguas 094

fotos antiguas 242

fotos antiguas 004

fotos antiguas 011

fotos antiguas 056

fotos antiguas 108

fotos antiguas 142

fotos antiguas 231

fotos antiguas 261

fotos antiguas 096